Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đã không nói cho tôi địa chỉ của cô ấy."

Dịch:She did not tell me her address.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuHa4

"She did not say me her address" Cái này không được hả ad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Phu_Quoc_1985

she did not talk to mẹ her address mà cũng bị sai

5 tháng trước