"ấyđãkhôngnóichotôiđịachỉcủaấy."

Dịch:She did not tell me her address.

1 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.