Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đã không nói cho tôi địa chỉ của cô ấy."

Dịch:She did not tell me her address.

1 năm trước

0 Nhận xét