Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/PhungTranD

"Do you like to walk?"

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhungTranD

Bạn có thích đi bộ không

1 năm trước