Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"They read a newspaper."

แปลว่า:พวกเขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

0
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/praew431065

จำง่าย

1
ตอบกลับ1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/apisara8

ง่ายดี

1
ตอบกลับ1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KxM54

พิมพ์ครบถ้วนแต่ผิดได้ไง

1
ตอบกลับ1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/bow676186

พิมพ์ครบแล้วแต่ผิดได้ไง

1
ตอบกลับ11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KIMHAN3

ตัวพยัญชนะให้มาไม่ครบ

0
ตอบกลับ1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TanawutWat

พวกเค้า......ไม่ใช่พวกเขาหรอ

0
ตอบกลับ11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Anucha357391

ถ้าเป็นวัยรุ่นปกติ ก็คงเขียนว่า พวกเค้าอ่านหนังสือพิมพ์

0
ตอบกลับ10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา