"Thechildrensaygoodnight."

แปลว่า:พวกเด็กๆพูดว่าราตรีสวัสดิ์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kugkik

All of "ๆ" must have space before and after

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย