Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

Tinycard tiếng Anh (cập nhật lần 2)

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 121

Mọi người học Tinycard đi nhé, vừa vui lại tăng thêm vốn từ vựng. Mình cập nhật thêm một số bài mới soạn đây

Imgur

Link bài học:

Tiếng Anh Thiên Văn (9 lessons)

Tiếng Anh Địa Lí (9 lessons)

Tiếng Anh Món Ăn Việt Nam (4 lessons)

Tiếng Anh Mùa Hè (8 lessons)

Tiếng Anh Hình Học (8 lessons)

Tiếng Anh Số Học (7 lessons)

Tiếng Anh Giáo Dục (12 lessons)

Tiếng Anh Cơ Thể Người (bộ phận bên ngoài) (12 lessons)

Tiếng Anh Cơ Thể Người (bộ phận bên trong) (4 lessons)

Tiếng Anh Nói Cơ Bản 1 (4 lessons)

Tiếng Anh Nói Cơ Bản 2 (4 lessons)

Hiện Tinycards có ứng dụng học cho các mấy điện thoại xài hệ iOS, mọi người tải về học cho tiện.


Chúc các bạn học tốt!

6
1 năm trước
1

21 Nhận xét