Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"My coat"

แปลว่า:เสื้อโค้ทของฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Chanyaphat1

สับสน ตอบตรงกับเฉลย แต่ระบบบอกไม่ถูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา