1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. What's your favourite Vietnam…

https://www.duolingo.com/profile/Espiraden

What's your favourite Vietnamese movie?

Chào mọi người!

What's your favourite Vietnamese movie?
I'd like to watch a few, so i can get used to hearing spoken Vietnamese more.

It doesn't matter what genre, just say your favourite(s). :)

May 17, 2017

28 Comments

Sorted by top post

https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

Hi i am from Vietnam , good question , i will find you some , wait :)

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

Ah , check this : Vừa đi vừa khóc on google , it is a good movie because the characters , they speak very clearly and i think you can understand

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Espiraden

Okay, Thanks!! :)

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

My pleasure :)

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Bii_

I think :''Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" is great

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-A.R.M.Y-BTS-

yeah, kind of

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/KaDaChett

I think : Tuoi thanh xuan is great.

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-A.R.M.Y-BTS-

I don't like Vietnamese movies b'coz they are boring

but I Love Vietnam^^
May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

because là viết tắt của ' cuz nhé mình nghĩ bạn viết tắt sai rồi ấy

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-A.R.M.Y-BTS-

thanks bạn

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Bii_

Hay ghê! Bạn thấy người Việt nào ghét nước Việt chưa? MẶc dù đúng là phim Việt chán bome

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-A.R.M.Y-BTS-

mik thấy nhìu người toàn post mấy cái phản bội nước mình trên face đó, đọc chỉ muốn...đập vỡ cái điện thoại

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

đúng BÁC HỒ mà gọi bác hồ là thằng chó Hồ Làm mình tức lắm và cứ nói BÁC HỒ chưa đủ tư cách như SƠN Tùng

bạn biết mấy người post ấy là sửu nhi hem? Thường thưởng thì mấy cái post buồn cười , đù đù hay là anime thì đều là của sửu nhi hết =3=

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nong92_

Chắc sẽ gặp quả báo :( Fan cuồng Sơn Tùng quá ..... chết!

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

đúng

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Bii_

Theo bạn là fan anime là sửu nhi á?

May 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nong92_

Thấy r :)

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

Haizz bạn ấy có xem phim đâu mà biết nó chán ~ =3=

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Bii_

Xem chứ, nhưng so sánh thì đúng là phim Việt ít hay bằng phim nước ngoài. Kẻ cả phim đam mỹ cũng chán.

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

mình biết phim Mỹ chất lượng hơn nhiều~~

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-A.R.M.Y-BTS-

fast and ferious 8 xem phê cức lun ^^

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

" phê cờ cờ... " ==`

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-A.R.M.Y-BTS-

phê thiệt mà ! hì hì

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bts.jungshook

about my favorite films?

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/yenhanh_dangyeu

In Vietnam I like watching comedy

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

i think :" Sống chung với mẹ chồng " is great

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Snapwing_Falcon

I think :

  • ''Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh''

-''Kính vạn hoa ''

Is very great.The author is Nguyen Nhat Anh.

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/kuah

Not a movie, but a television series that feels like an American television drama: Người Phán Xử. The characters speak fairly slow and clearly.

May 20, 2017
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.