1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. What's your favourite Vietnam…

https://www.duolingo.com/profile/Espiraden

What's your favourite Vietnamese movie?

Chào mọi người!

What's your favourite Vietnamese movie?
I'd like to watch a few, so i can get used to hearing spoken Vietnamese more.

It doesn't matter what genre, just say your favourite(s). :)

May 17, 2017

30 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

Hi i am from Vietnam , good question , i will find you some , wait :)


https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

Ah , check this : Vừa đi vừa khóc on google , it is a good movie because the characters , they speak very clearly and i think you can understand


https://www.duolingo.com/profile/Espiraden

Okay, Thanks!! :)


https://www.duolingo.com/profile/_Bii_

I think :''Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" is great


https://www.duolingo.com/profile/KaDaChett

I think : Tuoi thanh xuan is great.


https://www.duolingo.com/profile/-A.R.M.Y-BTS-

I don't like Vietnamese movies b'coz they are boring

but I Love Vietnam^^

https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

because là viết tắt của ' cuz nhé mình nghĩ bạn viết tắt sai rồi ấy


https://www.duolingo.com/profile/_Bii_

Hay ghê! Bạn thấy người Việt nào ghét nước Việt chưa? MẶc dù đúng là phim Việt chán bome


https://www.duolingo.com/profile/-A.R.M.Y-BTS-

mik thấy nhìu người toàn post mấy cái phản bội nước mình trên face đó, đọc chỉ muốn...đập vỡ cái điện thoại


https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

đúng BÁC HỒ mà gọi bác hồ là thằng chó Hồ Làm mình tức lắm và cứ nói BÁC HỒ chưa đủ tư cách như SƠN Tùng

bạn biết mấy người post ấy là sửu nhi hem? Thường thưởng thì mấy cái post buồn cười , đù đù hay là anime thì đều là của sửu nhi hết =3=


https://www.duolingo.com/profile/natpqa2909

Chắc sẽ gặp quả báo :( Fan cuồng Sơn Tùng quá ..... chết!


https://www.duolingo.com/profile/_Bii_

Theo bạn là fan anime là sửu nhi á?


https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

Haizz bạn ấy có xem phim đâu mà biết nó chán ~ =3=


https://www.duolingo.com/profile/_Bii_

Xem chứ, nhưng so sánh thì đúng là phim Việt ít hay bằng phim nước ngoài. Kẻ cả phim đam mỹ cũng chán.


https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

mình biết phim Mỹ chất lượng hơn nhiều~~


https://www.duolingo.com/profile/-A.R.M.Y-BTS-

fast and ferious 8 xem phê cức lun ^^


https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

" phê cờ cờ... " ==`


https://www.duolingo.com/profile/-A.R.M.Y-BTS-

phê thiệt mà ! hì hì


https://www.duolingo.com/profile/bts.jungshook

about my favorite films?


https://www.duolingo.com/profile/yenhanh_dangyeu

In Vietnam I like watching comedy


https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

i think :" Sống chung với mẹ chồng " is great


https://www.duolingo.com/profile/Snapwing_Falcon

I think :

  • ''Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh''

-''Kính vạn hoa ''

Is very great.The author is Nguyen Nhat Anh.


https://www.duolingo.com/profile/kuah

Not a movie, but a television series that feels like an American television drama: Người Phán Xử. The characters speak fairly slow and clearly.


https://www.duolingo.com/profile/Michaelaswell

The scent of burnt grass.


https://www.duolingo.com/profile/LpsAce

On Netflix "Saigon I love you" Also "Saigon in the Rain" and "Ong Gia" (latest block buster movie) Chris - Vietnam

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.