"I speak English."

แปลว่า:ฉันพูดภาษาอังกฤษ

May 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TeerawatKh

ฉันพูดภาษาอังกฤษ

May 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Panatda10

ผมก็ได้ค่า (ตอนแรกๆเข้าเริ่มมีสอน)

July 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TeerawatKh

ครับ

August 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/KScJKu

ตอบเเล้วเเต่มันกฌ้ยังผิดโครตงง

October 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SawanyaAum1

ก หายยยย

December 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ch0j3

ตอบทุกเเต่ให้ผิดอะ

January 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/VVWf6

เราถูกค่ะ

April 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/jiraporn207312

Yes

July 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ParinthonK

..

August 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Pim664980

ตอบถูกแต่เขาให้ผิดอ่า - -"

August 29, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย