"Sleepintheafternoon."

แปลว่า:นอนตอนบ่าย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Tangmo.
Tangmo.
  • 25
  • 12
  • 9
  • 8
  • 6
  • 569

Should "นอนในตอนบ่าย" also signify "Sleep in the afternoon" ?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

นอนในตอนบ่าย

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย