https://www.duolingo.com/profile/8cBLcofa

Phần phát âm

Tôi đang học có phần phát âm, tôi đã làm theo hướng dẫn là nhấp vào micro và đọc nhưng luôn bị báo sai và k qua được phần này, vậy bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn được không ? Xin cảm ơn !

May 18, 2017

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Error.04
  1. Có thể bn phát âm đúng nhưng máy ko nghe rõ?

2.Bn phát âm sai


https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

Khi đọc thì bạn nên đọc to và rõ ràng để máy nhận diện cho chính xác. Chú ý là bạn cần phát âm sao cho đúng với mỗi từ

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.