"She writes children's books."

แปลว่า:เธอเขียนหนังสือเด็กหลายเล่ม

May 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Fine766714

มันควรจะเป็นเธอเขียนหนังสือสำหรับเด็กหลายเล่มรึเปล่างะ


https://www.duolingo.com/profile/SamatBuakli

เสียงไม่ค่อยชัดเล๊ย ~ เห้อ


https://www.duolingo.com/profile/I_am_benz

ชีชชชชชชชชชชชช


https://www.duolingo.com/profile/sutisasunt

Children อันนี้แปบว่าเด็ก อันก่อนแปลว่าลูก เอาไงกันแน่


https://www.duolingo.com/profile/kwan189757

มีนถูกแล้ว


[ผู้ใช้ที่ปิดระบบ]

  เธอเขียนหนังสือของเด็กๆหลายเล่ม


  https://www.duolingo.com/profile/Maki465714

  เธอเขียนหนังสือของเด็กหลายเล่มรึป่าวคะ


  https://www.duolingo.com/profile/Mr.tanawat

  เธอเขียนหนังสือของเด็กๆหลายเล่มรึเปล่า

  เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย