"She writes children's books."

แปลว่า:เธอเขียนหนังสือเด็กหลายเล่ม

May 18, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Fine766714

มันควรจะเป็นเธอเขียนหนังสือสำหรับเด็กหลายเล่มรึเปล่างะ


https://www.duolingo.com/profile/sutisasunt

Children อันนี้แปบว่าเด็ก อันก่อนแปลว่าลูก เอาไงกันแน่


https://www.duolingo.com/profile/Jango22987

ได้ทั้งสองเลยค่ะ


[ผู้ใช้ที่ปิดระบบ]

  เธอเขียนหนังสือของเด็กๆหลายเล่ม


  https://www.duolingo.com/profile/SamatBuakli

  เสียงไม่ค่อยชัดเล๊ย ~ เห้อ


  https://www.duolingo.com/profile/Maki465714

  เธอเขียนหนังสือของเด็กหลายเล่มรึป่าวคะ


  https://www.duolingo.com/profile/Chokratha

  ทำไมหลังchildrenต้องเติมsคะ


  https://www.duolingo.com/profile/PolaloidS

  การเติม 's เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของค่ะ children's books ก็หมายถึงหนังสือของเด็ก หรือหนังสือสำหรับเด็กค่ะ


  https://www.duolingo.com/profile/I_am_benz

  ชีชชชชชชชชชชชช


  https://www.duolingo.com/profile/kwan189757

  มีนถูกแล้ว


  https://www.duolingo.com/profile/Mr.tanawat

  เธอเขียนหนังสือของเด็กๆหลายเล่มรึเปล่า


  https://www.duolingo.com/profile/PAXDA

  แปลงงๆ


  https://www.duolingo.com/profile/OamwaritSr

  พูดแม่ง10รอบไม่ผ่าน รำคาน

  เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย