"She reads a book and I read the newspaper."

แปลว่า:เธออ่านหนังสือและฉันอ่านหนังสือพิมพ์

May 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Zack287329

จะใส่เล่มหนึ่งทำไม5555


https://www.duolingo.com/profile/lolipop148222

ต้องมีกับด้วยยย --


https://www.duolingo.com/profile/Susujen

ใช้คุณก็ได้ไม่ใช่หรอ ? you=เค้า ??? งี้ก้ได้หรอ?


https://www.duolingo.com/profile/ParichatSa2

นั้นสิ จะใส่เล่มหนึ่งทำไมมันมีแค่ในภาษาอังกฤษเท่านั้นแหละภาษาไทยไม่มี

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน