"He swims like a fish."

แปลว่า:เขาว่ายน้ำเก่งมาก

May 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

เขาว่ายน้ำเหมือนปลา


https://www.duolingo.com/profile/Ex0A4

้เขาว่ายน้ำเหมือนปลา


https://www.duolingo.com/profile/Maki465714

เขาว่ายนํ้าเก่งยังกับปลา


https://www.duolingo.com/profile/H9Zm3

น่าจะ เชาว่ายน้ำเหมือนปลา


https://www.duolingo.com/profile/WinFreedom

เป็นคำแสลงหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย