"Tôi không có thời gian để đọc."

Dịch:I do not have time for reading.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phaphuynhthanh

cho mình hỏi khi nào thì dùng động từ nguyên mẫu , khi nào thì dùng gerund. tks

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.