Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không có thời gian để đọc."

Dịch:I do not have time for reading.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phaphuynhthanh

cho mình hỏi khi nào thì dùng động từ nguyên mẫu , khi nào thì dùng gerund. tks

1 năm trước