"A meal"

แปลว่า:อาหารหนึ่งมื้อ

May 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/YingMuttan

แปลได้ทั้งข้าวและอาหารหนึ่งมื้อหรอคะ?


https://www.duolingo.com/profile/K-Bumrungsub

ประมาณนั้นมั้งครับ


https://www.duolingo.com/profile/sandy641630

พิมแล้วไม่ให้ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/toedtoeng

งง มันแปลว่าข้าวหรอเนี้ย


https://www.duolingo.com/profile/namo0810

อาไรวะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย