"A meal"

แปลว่า:อาหารหนึ่งมื้อ

May 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/YingMuttan

แปลได้ทั้งข้าวและอาหารหนึ่งมื้อหรอคะ?

May 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/K-Bumrungsub

ประมาณนั้นมั้งครับ

May 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/sandy641630

พิมแล้วไม่ให้ผ่าน

May 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/toedtoeng

งง มันแปลว่าข้าวหรอเนี้ย

July 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/0k7HqQzM

งงค่ะ

September 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/namo0810

อาไรวะ

September 18, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย