"He had washed his car."

แปลว่า:เขาได้ล้างรถของเขา

May 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NattKullav1

"รถเค้า"


https://www.duolingo.com/profile/Niraninra

รถของเขา


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย