"He had washed his car."

แปลว่า:เขาได้ล้างรถของเขา

May 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NattKullav1

"รถเค้า"

May 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Niraninra

รถของเขา

October 20, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย