Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันกินข้าวกับป้าของฉัน"

แปลว่า:I eat with my aunt.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/H9Zm3

I eat rice with my aunt น่าขะถูกนะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/YARUNNA

ตอบถูกแต่กลับบอกไม่ถูก คือไร???

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WoraviPinv

ข้าวหาย

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/zine405922

"I eat with my aunty." I think is true.

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา