Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันกินข้าวกับป้าของฉัน"

แปลว่า:I eat with my aunt.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/H9Zm3

I eat rice with my aunt น่าขะถูกนะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/YARUNNA

ตอบถูกแต่กลับบอกไม่ถูก คือไร???

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WoraviPinv

ข้าวหาย

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา