"เด็กผู้ชายทำอาหาร"

แปลว่า:The boy cooks the food.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/jared83
jared83
  • 20
  • 11
  • 10
  • 8
  • 5

I think singular should be okay here as well. "The boy cooks the food."

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย