https://www.duolingo.com/DuongTuHa

mini game tiếp tục

DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

danh sách:

-ink:5,5p

-GxusSky:0,5p

-nguyendangbao07:8,5p

-...Monter...:

-LLungLinhL:

-..Ka...:6,5p

-lucasta_ori:1p

-Vinndinoaour:2,5p

-Sakura_01266678:

1 năm trước

50 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dung25082009

what is this

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hellevator

viết cj gx sai r

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

...tinh mắt dữ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hellevator

.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

ủa...mk có tg hả? .-. Mà thôi kệ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

có mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

câu 10: b__

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

bee

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

1p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

bye

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

0,5p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...-Mu-...

but

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

bn ko tg

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...-Mu-...

cho mk tg đi ~

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.GasTer.

bin

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

0,25p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nicolas_Cat

bye

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...-Mu-...

tg .-.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

hết lượt rồi bn ơi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...-Mu-...

...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Natsuri_Yuki
Natsuri_Yuki
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13

tg

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

trao giải đi chứ!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

9:18

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

9:18 tối à?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

ừ tí nữa ấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

câu 11: s__

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

son

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

1p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.GasTer.

see

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

0,5p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

hồi hộp quá!!!!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

câu 12: v__

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

van

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

1p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.GasTer.

vet

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

0,5p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Q.123

ver

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

quá giờ trao giải rồi đấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

câu cuối

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

bây giờ mình ra một câu này cuối cùng câu này sẽ 3p câu 13: d____

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.GasTer.

daddy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

3p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

deals

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

2p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khanh.5-6

Deers

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

TRAO GIẢI ĐƯỢC CHƯA????????????????????????????????????????????????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/koro-sensei1234

-_-"

1 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.