Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

mini game tiếp tục

danh sách:

-ink:5,5p

-GxusSky:0,5p

-nguyendangbao07:8,5p

-...Monter...:

-LLungLinhL:

-..Ka...:6,5p

-lucasta_ori:1p

-Vinndinoaour:2,5p

-Sakura_01266678:

0
1 năm trước

50 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dung25082009

what is this

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hellevator
Hellevator
 • 10
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

viết cj gx sai r

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

...tinh mắt dữ

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hellevator
Hellevator
 • 10
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

.

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

ủa...mk có tg hả? .-. Mà thôi kệ

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

có mà

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

câu 10: b__

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

bee

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

1p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

bye

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

0,5p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/...-Mu-...

but

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

bn ko tg

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/...-Mu-...

cho mk tg đi ~

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/.GasTer.

bin

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

0,25p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nicolas_Cat

bye

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/...-Mu-...

tg .-.

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

hết lượt rồi bn ơi

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/...-Mu-...

...

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Entity_303-
-Entity_303-
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13

tg

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

trao giải đi chứ!!!

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

9:18

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

9:18 tối à?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

ừ tí nữa ấy

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

câu 11: s__

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

son

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

1p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/.GasTer.

see

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

0,5p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

hồi hộp quá!!!!!!!

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

câu 12: v__

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

van

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

1p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/.GasTer.

vet

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

0,5p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Q.123

ver

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

quá giờ trao giải rồi đấy

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

câu cuối

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

bây giờ mình ra một câu này cuối cùng câu này sẽ 3p câu 13: d____

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/.GasTer.

daddy

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

3p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

deals

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

2p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khanh.5-6

Deers

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendangbao07

TRAO GIẢI ĐƯỢC CHƯA????????????????????????????????????????????????

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

rồi

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/koro-sensei1234

-_-"

0
Trả lời1 năm trước