https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

mini game tiếp tục

danh sách:

-ink:5,5p

-GxusSky:0,5p

-nguyendangbao07:8,5p

-...Monter...:

-LLungLinhL:

-..Ka...:6,5p

-lucasta_ori:1p

-Vinndinoaour:2,5p

-Sakura_01266678:

May 19, 2017

50 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dung25082009

what is this

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hellevator

viết cj gx sai r

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Error.04

...tinh mắt dữ

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hellevator

.

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Error.04

ủa...mk có tg hả? .-. Mà thôi kệ

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

có mà

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

câu 10: b__

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguyendangbao07

bee

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

1p

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Error.04

bye

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

0,5p

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...-Mu-...

but

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

bn ko tg

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...-Mu-...

cho mk tg đi ~

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/.GasTer.

bin

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

0,25p

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Nicolas_Cat

bye

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...-Mu-...

tg .-.

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

hết lượt rồi bn ơi

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...-Mu-...

...

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Natsuri_Yuki

tg

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguyendangbao07

trao giải đi chứ!!!

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

9:18

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguyendangbao07

9:18 tối à?

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

ừ tí nữa ấy

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

câu 11: s__

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguyendangbao07

son

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

1p

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/.GasTer.

see

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

0,5p

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguyendangbao07

hồi hộp quá!!!!!!!

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

câu 12: v__

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguyendangbao07

van

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

1p

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/.GasTer.

vet

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

0,5p

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Q.123

ver

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguyendangbao07

quá giờ trao giải rồi đấy

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

câu cuối

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

bây giờ mình ra một câu này cuối cùng câu này sẽ 3p câu 13: d____

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/.GasTer.

daddy

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

3p

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguyendangbao07

deals

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

2p

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Khanh.5-6

Deers

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguyendangbao07

TRAO GIẢI ĐƯỢC CHƯA????????????????????????????????????????????????

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

rồi

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/koro-sensei1234

-_-"

May 22, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.