"He has water."

แปลว่า:เขามีน้ำ

May 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/john743730

เขา

May 29, 2017

https://www.duolingo.com/TOXn8

ตกไทยไปนะคะ

May 30, 2017

https://www.duolingo.com/Nutwara1

เขาไม่ใช่เค้า

June 29, 2017

https://www.duolingo.com/Khoriyoh

ทำไมตอบคำว่า "เขามีนํ้า" ขึ้นว่าคำตอบไม่ถูกต้องอ่ะ

September 8, 2017

https://www.duolingo.com/ormmy

เขาก็พอมั้ง

July 16, 2017

https://www.duolingo.com/Bookko

เขามีน้ำ

July 22, 2017

https://www.duolingo.com/katanyu3

5555

August 4, 2017

https://www.duolingo.com/krissada.s3

เค้า....ไวยากรณ์ตามยุคสมัยเลยนะ

August 9, 2017

https://www.duolingo.com/PlaziewLal

งงไปเถอะ "เค้า" ดีออกกกกกกก

August 16, 2017

https://www.duolingo.com/PloyPmMs

เขา ไม่ใช่ เค้า

August 18, 2017

https://www.duolingo.com/mVWU4

" เขา "

August 18, 2017

https://www.duolingo.com/crcandy1

เขา

August 28, 2017

https://www.duolingo.com/SrinitaSos

เขา ไม่ใช่ เค้า

October 8, 2017

https://www.duolingo.com/Pgy52

เขา

October 13, 2017

https://www.duolingo.com/Zens2504

ต้องเป็นคำว่า "เขา"

November 13, 2017

https://www.duolingo.com/oSJE9

ทำไมไม่ผ่านงะ. เราตอบ"เขามีนํ้า"

January 25, 2018

https://www.duolingo.com/AofAlone

เหมือนกัน

June 15, 2019

https://www.duolingo.com/POM388566

ถูกต้องแล้ว

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/ZMix11

ดูยังไงคะว่าอันไหนใช้ Have หรือ has ต้องเลือกใช้ไงคะ

July 1, 2017

https://www.duolingo.com/nongkill

Have ใช้กับ i / you / we / they ส่วน has ใช้กับ he / she / it ครับ

July 1, 2017

https://www.duolingo.com/Qa4G2

ขอบคุณค่ะงงอยู่ตั้งนาน

September 9, 2017

https://www.duolingo.com/g82S3
July 19, 2017

https://www.duolingo.com/Belladonna933120

ขอบคุณค่ะ

July 20, 2017

https://www.duolingo.com/XOPz7

ขอบคุณค่ะ

August 1, 2017

https://www.duolingo.com/NamWattana

I/You/We/They/ปธ.พหูพจน์ใช้ have

He/She/It/ปธ.เอกพจน์ ใช้ has ค่ะ

September 7, 2017

https://www.duolingo.com/bSo110

ขอบคุณที่บอกครับ

February 17, 2018

https://www.duolingo.com/Petch346814

เขา

July 8, 2017

https://www.duolingo.com/noey451755

ทำไมถึงใช้ has วิธีใช่อย่างไร

August 1, 2017

https://www.duolingo.com/bimon4

คิดนานมาก555

August 6, 2017

https://www.duolingo.com/mimmim13

ง่ายๆไม่เห็นยากเลย

August 26, 2017

https://www.duolingo.com/NuttapongW

He has water

September 2, 2017

https://www.duolingo.com/ratchanee5

งง เหมือนกัน

September 10, 2017

https://www.duolingo.com/RainnyChk

ความจริงแล้ว ควรจะเปลี่ยนคำว่า "เค้า" เป็น "เขา" นะค่ะ

November 19, 2017

https://www.duolingo.com/Gmail752129

เขา เถอะะ -_-

November 25, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย