"He has water."

แปลว่า:เขามีน้ำ

May 19, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Khoriyoh

ทำไมตอบคำว่า "เขามีนํ้า" ขึ้นว่าคำตอบไม่ถูกต้องอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/N9A85

ไม่รู้สิ


https://www.duolingo.com/profile/ZMix11

ดูยังไงคะว่าอันไหนใช้ Have หรือ has ต้องเลือกใช้ไงคะ


https://www.duolingo.com/profile/nongkill

Have ใช้กับ i / you / we / they ส่วน has ใช้กับ he / she / it ครับ


https://www.duolingo.com/profile/Qa4G2

ขอบคุณค่ะงงอยู่ตั้งนาน


https://www.duolingo.com/profile/Belladonna933120

ขอบคุณค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/XOPz7

ขอบคุณค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/NamWattana

I/You/We/They/ปธ.พหูพจน์ใช้ have

He/She/It/ปธ.เอกพจน์ ใช้ has ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/bSo110

ขอบคุณที่บอกครับ


https://www.duolingo.com/profile/TOXn8

ตกไทยไปนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/Nutwara1

เขาไม่ใช่เค้า


https://www.duolingo.com/profile/Bookko

เขามีน้ำ


https://www.duolingo.com/profile/oSJE9

ทำไมไม่ผ่านงะ. เราตอบ"เขามีนํ้า"


https://www.duolingo.com/profile/AofAlone

เหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/ormmy

เขาก็พอมั้ง


https://www.duolingo.com/profile/krissada.s3

เค้า....ไวยากรณ์ตามยุคสมัยเลยนะ


https://www.duolingo.com/profile/PlaziewLal

งงไปเถอะ "เค้า" ดีออกกกกกกก


https://www.duolingo.com/profile/PloyPmMs

เขา ไม่ใช่ เค้า


https://www.duolingo.com/profile/SrinitaSos

เขา ไม่ใช่ เค้า


https://www.duolingo.com/profile/Zens2504

ต้องเป็นคำว่า "เขา"


https://www.duolingo.com/profile/POM388566

ถูกต้องแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/noey451755

ทำไมถึงใช้ has วิธีใช่อย่างไร


https://www.duolingo.com/profile/bimon4

คิดนานมาก555


https://www.duolingo.com/profile/mimmim13

ง่ายๆไม่เห็นยากเลย


https://www.duolingo.com/profile/ratchanee5

งง เหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/Gmail752129

เขา เถอะะ -_-


https://www.duolingo.com/profile/Z9a92

ทำไมเป็นhasหรอคะ


https://www.duolingo.com/profile/rainto_o

Has กับ Have ต่างกันยังไงเหรอ


https://www.duolingo.com/profile/AkekaratPu

จำแค่นี้ He,she,it และนามเอกพจน ใช้ has นอกนั้นใช้ have


https://www.duolingo.com/profile/KOTX16

ทำไมมันแก้ให้เราใหม่เป็นเธอมีน้ำค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/VQ9f7

แล้ววันนี้จะตอบถูกมั้ย ตอบเหมือนกันเป๊ะ


https://www.duolingo.com/profile/OmLqPu

เขามีน้ำดื่มไม่ได้หรอครับ เขามีน้ำมันฟังดูห้วนๆ5555


https://www.duolingo.com/profile/NaramonBun

เขามีนมก็มา5553


https://www.duolingo.com/profile/SumaleeBam

ตอบไปว่าเขามีนํ้าแต่ก็ยังไม่ถูกคืออะไรคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย