"He has water."

แปลว่า:เขามีน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/john743730
  • 25
  • 25
  • 25
  • 12
  • 6

เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TOXn8

ตกไทยไปนะคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nutwara1

เขาไม่ใช่เค้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Khoriyoh

ทำไมตอบคำว่า "เขามีนํ้า" ขึ้นว่าคำตอบไม่ถูกต้องอ่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Petch346814

เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ormmy

เขาก็พอมั้ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Bookko

เขามีน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/katanyu3

5555

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/krissada.s3

เค้า....ไวยากรณ์ตามยุคสมัยเลยนะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PlaziewLal

งงไปเถอะ "เค้า" ดีออกกกกกกก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PloyPmMs

เขา ไม่ใช่ เค้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/mVWU4

" เขา "

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/crcandy1

เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SrinitaSos

เขา ไม่ใช่ เค้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pgy52

เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Zens2504

ต้องเป็นคำว่า "เขา"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/POM388566

ถูกต้องแล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ZMix11

ดูยังไงคะว่าอันไหนใช้ Have หรือ has ต้องเลือกใช้ไงคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nongkill

Have ใช้กับ i / you / we / they ส่วน has ใช้กับ he / she / it ครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Qa4G2

ขอบคุณค่ะงงอยู่ตั้งนาน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/g82S3
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Belladonna933120

ขอบคุณค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/XOPz7

ขอบคุณค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NamWattana

I/You/We/They/ปธ.พหูพจน์ใช้ have

He/She/It/ปธ.เอกพจน์ ใช้ has ค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/bSo110

ขอบคุณที่บอกครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/noey451755

ทำไมถึงใช้ has วิธีใช่อย่างไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/bimon4

คิดนานมาก555

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/mimmim13

ง่ายๆไม่เห็นยากเลย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NuttapongW

He has water

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ratchanee5

งง เหมือนกัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RainnyChk

ความจริงแล้ว ควรจะเปลี่ยนคำว่า "เค้า" เป็น "เขา" นะค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gmail752129

เขา เถอะะ -_-

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oSJE9

ทำไมไม่ผ่านงะ. เราตอบ"เขามีนํ้า"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย