Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/thuytienvp

"It is not raining."

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuytienvp

Sao không có bản dịch vậy?

1 năm trước