"Yours are red, mine is white."

แปลว่า:ของคุณเป็นสีแดง ของฉันเป็นสีขาว

May 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Viphakone

ถ้า yours ตัวนี้จะแปลเป็นของพวกคุณ ไม่ต้องใช้ mine ควรจะใช้ us แทน เพราะมันไม่มีตัวอย่างมันจะสับสนกัน


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

Yoursเติมsต้องใช้พวกนะ ตอบมาหลายบทแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตกลงis ให้ใช้เป็นได้แล้วใช่ไหมจะได้ไม่ต้องตอบซ้ำๆอีก


https://www.duolingo.com/profile/WinFreedom

เบื่อคำว่า "เป็นสี"

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย