"Yours are red, mine is white."

แปลว่า:ของคุณเป็นสีแดง ของฉันเป็นสีขาว

May 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinFreedom

เบื่อคำว่า "เป็นสี"


https://www.duolingo.com/profile/Viphakone

ถ้า yours ตัวนี้จะแปลเป็นของพวกคุณ ไม่ต้องใช้ mine ควรจะใช้ us แทน เพราะมันไม่มีตัวอย่างมันจะสับสนกัน


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

Yoursเติมsต้องใช้พวกนะ ตอบมาหลายบทแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตกลงis ให้ใช้เป็นได้แล้วใช่ไหมจะได้ไม่ต้องตอบซ้ำๆอีก


https://www.duolingo.com/profile/brina.spel

Yours = ของคุณ (ถูกแล้วน้าา) -แต่ มันเป็นคำย่อ หรือใช้แทน Your + สิ่งที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของ

-ใช้เมื่อรู้ว่าจะสื่อถึงอะไร

เช่นจาก Your book ก็ย่อเป็น "yours" แทนได้

-ไม่ต้องมีคำนามตามหลัง

เช่น I am yours. (ฉันเป็นของคุณ)


https://www.duolingo.com/profile/brina.spel

Yours แปลว่า ของคุณ (ถูกแล้วน้าา) -จะใช้เมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเจ้าของอะไร หรือ ใช้ย่อ หรือ ใช้แทน (your + สิ่งที่แสดงความเป็นเจ้าของ)

เช่น your book ก็ย่อเป็น " Yours"

นอกจากนี้ยังเป็นคำที่ไม่ต้องมีนามตามหลัง

เช่น I am yours (ฉันเป็นของคุณ)

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย