Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/JuniViva

[Tổng kết] ✾Minigame✾

Bảng điểm:

• Sherina: 1p+2p+1p+1p+2p =7p (9ling)

• Lovely...Flora: 2p (2ling)

• joon_jin: 1p + 2p+1p+3p+3p+3p+2p+3p+3p+2p+1p+2p+1p+2p+3p+1p = 33p ( 44ling)

• phuonganh3a201: 3p + 3p+ 3p + 1 bonus +3p+2p+5p+2p+2p+1p+3p = 27p + 1 bonus (46 ling)

• Sumika_mimi: 1p+1p+2p+2p+2p+3p+3p+3p+1bonus+3p+3p+3p+2p = 28p + 1 bonus (47 ling)

• ...Anhp...: 1p+2p = 3p (2ling)

• tranmai26: 1p+2p+1p+1p = 5p (2ling)

Candy_2003: 3p + 2p + 1p+ 3p + 3p +3p +1p+ 3p+ 2p+ 1p+ 2p+ 5p+ 5p+ 3p+ 1bonus+ 3p = 40p + 1 bonus

MisakaMikoto276: 1p+2p+3p = 5p

GxusSky: 2p+2p+5p+2p+3p+2p+2p+2p+3p+1p+2p+2p = 28p

Khanh.5-6: 2p+1p+3p+1p+2p+3p+3p+1p = 16p


Kết quả: Lấy số p :3 x 4 ( số p chia 3 nhân 4)

1 bonus = 10 ling

trên 7 p ( hoặc bằng) mới nhận giải ( dưới 7 p thì nhận 2 ling vì đã tham gia)

Cảm ơn mọi người đã tham giaGx 37 ling cơ mà :)

1 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hellevator
Hellevator
 • 10
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

cmt 42 lings ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Sherina_

p : 3 x 4 thì của cậu phải là 44 lings chứ ?

33 : 3 x 4 = 44

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hellevator
Hellevator
 • 10
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

tưởng là p . 4 : 3

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Sherina_

7p cmt~~ Tính ra 9,33333 lings :vv

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hellevator
Hellevator
 • 10
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

cậu ko tính ra hả :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Sherina_

tính r. 9,3333333333333... lings :vv

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Sumika_mimi

cmt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-MilkTea
-MilkTea
 • 9
 • 9
 • 9
 • 7
 • 5
 • 5

cmt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tranmai2004
tranmai2004
 • 17
 • 10
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 580

cmt 5 ligngs

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tranmai2004
tranmai2004
 • 17
 • 10
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 580

nhầm dk 2 lings

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

gx nhận 21....Mà cho gx 18 nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276

cmt

1 năm trước