https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

[Official] Event 1 year with Duolingo- by Mii♡

Hôm trước thì mình có đăng một topic nhỏ nhưng vì không có thời gian nên đã xóa. Để chuộc lỗi hôm nay mình làm lại topic này

Game: What's the word? (Từ đó là gì?)

Vi dụ: It has 3 letters. An animal which lives in our house. It sounds like "meo meo". Đáp án: Cat

Không cần đăng kí vẫn có thể chơi luôn. Mình sẽ cập nhật bảng tổng soát thường xuyên.

Giải thưởng:

1 câu trả lời đúng được 1lingot. Nếu bạn tham gia và trả lời đúng >5 câu hỏi sẽ được quy điểm ra phần thưởng. Ví dụ: 6 câu đúng được 6lingot.

Trò chơi sẽ bắt đầu sớm. Không comment linh tinh tránh loãng topic

May 20, 2017

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

Bảng tổng soát:

GxusSky:2p
May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

Câu 1: It's a very friendly wild animal and has long neck.

(Trả lời đầu tiên được 1p)

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Error.04

giraffe

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

Nhanh dữ ._.

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Error.04

:3

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tranmai2004

snake

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bgtryt5y65

giraffe

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hiyosun

giraffe - cái cổ long :vv

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

Câu 2: It can live also in the water, also in the land. It's green and you can eat it.

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Error.04

frog? ._.

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

Lại cái bà này ._. 1p :))

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Error.04

eat cx dc á..? ._. gx chưa từng ăn ếch xanh ~

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Suxi1709

When nó đã bị chín :v T ms lp 5 đừng bắt bẻ :3

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Error.04

á hihi ~ ăn trong bệnh viện à ~

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hiyosun

Được mà :)) Trong vai trò của đv lưỡng cư :))

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hiyosun

Ếch hiếm kìa, thuộc cấp độ hiếm nào dợ ://

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Error.04

dc đưa vào sách hồng đậm._.

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tranmai2004

vegetable

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hiyosun

turtle or frog

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tranmai2004

tg

May 20, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.