https://www.duolingo.com/Suxi1709

[Official] Event 1 year with Duolingo- by Mii♡

Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Hôm trước thì mình có đăng một topic nhỏ nhưng vì không có thời gian nên đã xóa. Để chuộc lỗi hôm nay mình làm lại topic này

Game: What's the word? (Từ đó là gì?)

Vi dụ: It has 3 letters. An animal which lives in our house. It sounds like "meo meo". Đáp án: Cat

Không cần đăng kí vẫn có thể chơi luôn. Mình sẽ cập nhật bảng tổng soát thường xuyên.

Giải thưởng:

1 câu trả lời đúng được 1lingot. Nếu bạn tham gia và trả lời đúng >5 câu hỏi sẽ được quy điểm ra phần thưởng. Ví dụ: 6 câu đúng được 6lingot.

Trò chơi sẽ bắt đầu sớm. Không comment linh tinh tránh loãng topic

1 năm trước

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Suxi1709
Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Bảng tổng soát:

GxusSky:2p
1 năm trước

https://www.duolingo.com/Suxi1709
Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Câu 1: It's a very friendly wild animal and has long neck.

(Trả lời đầu tiên được 1p)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

giraffe

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Suxi1709
Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Nhanh dữ ._.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

:3

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tranmai2004
tranmai2004
 • 18
 • 10
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 693

snake

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bgtryt5y65

giraffe

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.Hiyoribo.

giraffe - cái cổ long :vv

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Suxi1709
Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Câu 2: It can live also in the water, also in the land. It's green and you can eat it.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

frog? ._.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Suxi1709
Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Lại cái bà này ._. 1p :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

eat cx dc á..? ._. gx chưa từng ăn ếch xanh ~

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Suxi1709
Suxi1709
 • 12
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

When nó đã bị chín :v T ms lp 5 đừng bắt bẻ :3

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

á hihi ~ ăn trong bệnh viện à ~

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.Hiyoribo.

Được mà :)) Trong vai trò của đv lưỡng cư :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.Hiyoribo.

Ếch hiếm kìa, thuộc cấp độ hiếm nào dợ ://

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

dc đưa vào sách hồng đậm._.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tranmai2004
tranmai2004
 • 18
 • 10
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 693

vegetable

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.Hiyoribo.

turtle or frog

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tranmai2004
tranmai2004
 • 18
 • 10
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 693

tg

1 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.