"He eats rice."

แปลว่า:เขากินข้าว

May 20, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/fai648063
May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Bzia14

ทำไมผิด​ งง​ ก็ตอบตรงเฉลยนี่นา

July 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Bzia14

ทำไม​ผิดคะ​ งง

July 28, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย