"He eats rice."

แปลว่า:เขากินข้าว

May 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/00TH6

เขากินกับเขาผู้ชายกินแตกต่างกันตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/Bzia14

ทำไมผิด​ งง​ ก็ตอบตรงเฉลยนี่นา


https://www.duolingo.com/profile/Bzia14

ทำไม​ผิดคะ​ งง


https://www.duolingo.com/profile/Pam663598

เขากินข้าว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย