Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I am like you."

แปลว่า:ฉันเหมือนคุณ

0
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ThistooShall

เพราะในประโยคมี "am" ซึ่งแปลว่า"เป็น"อยู่ "like"จึงต้องแปลว่า"เหมือน" "เป็นเหมือน" จะแปลว่า"เป็นชอบ"ไม่ได้ ถ้าไม่มีam "like"จึงจะแปลว่า"ชอบ"ได้ เช่น I like you ฉันชอบคุณ I am like you ฉันก็เป็นเหมือนคุณนั่นแหละ ความหมายประมาฌนี้

1
ตอบกลับ10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/amnoeylims

Good. Thank you.

0
ตอบกลับ2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/ice965087

ทำไมถึงแปลว่าเหมือน ?

0
ตอบกลับ1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MonkeyD.Go1

like แปลว่าเหมือนได้เช่นกันครับ

1
ตอบกลับ11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MonkeyD.Go1

ผมเหมือนคุณ ก็ถูกนะครับ

0
ตอบกลับ11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา