"She has red pants."

แปลว่า:เธอมีกระโปรงสีแดง

May 21, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/blaze89346

Pants แปลว่ากางเกงหรือเปล่า

May 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/pimawasa

Pants กางเกงนะคะ ไม่ใช่กระโปรง

March 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Aob599677

ผิดแล้วคับ

January 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Daruthee

ปรับปรุงแอปด้วยค่ะ

October 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Maki465714

เพี้ยนเยอะมว๊าก เรื่มไม่สนุกแระ

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Achiraya211106

Pants = กางเกง Skirt = กระโปรง

April 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LspP4

ใช่ครับ

October 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/MahaSiri

คนเฉลยเป็นควาย

May 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Bourne806059

จังไรได้ทุกระดับ

August 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/sakdapromo

เธอมีกางเกงสีแดง

October 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/fYgU9

Please!!!

January 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/suppasorn

pants. แปลว่า กางเกงนิหน่า

February 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tawin28

อย่างนี้ก็มีด้วย555

June 14, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย