1. Forum
  2. >
  3. Onderwerp: English
  4. >
  5. "He assumes the answers are w…

"He assumes the answers are wrong."

Vertaling:Hij veronderstelt dat de antwoorden fout zijn.

March 19, 2014

0 opmerkingen

Learn English in just 5 minutes a day. For free.