1. Foro
  2. >
  3. Tema: Catalan
  4. >
  5. "Ni això."

"Ni això."

Traducción:Ni esto.

May 21, 2017

2 comentarios


https://www.duolingo.com/profile/JaqenHghar_

El català disposa dels pronoms demostratius neutres açò, això i allò. Amb el primer indiquem la proximitat immediata, amb el segon la proximitat mediata i amb el tercer la llunyania. Açò equival a aquesta cosa, això a eixa cosa i allò a aquella cosa.


https://www.duolingo.com/profile/KataPrix

Sí, però a la major part de Catalunya "açò" s'ha deixat d'utilitzar i en el seu lloc també s'utilitza "això".

Learn Catalan in just 5 minutes a day. For free.