"We work by day, and rest by night."

แปลว่า:พวกเราทำงานตอนกลางวันและพักผ่อนตอนกลางคืน

May 21, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ThananSapt

You didn't provide all character that should be in this sentence

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย