"He eats an apple."

แปลว่า:เขากินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

May 21, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pyper109379

กินแอปเปิ้ลหนึ่งลูก กับลูกหนึ่งนี่มันแตกต่างมากเหรอ

March 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Saranuch

ตอบยังไงก็ผิดค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย