"Shewillbewithyou."

แปลว่า:เธอจะอยู่กับคุณ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SlimVolunt

ผมแปลว่าเธอจะอยู่กับเค้า อย่างนี้ไม่ได้เหรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NBEOne

เหมือนกันครับผิดเฉย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย