"The woman eats the apple."

แปลว่า:ผู้หญิงคนนี้กินแอปเปิลลูกนี้

May 22, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/AorZa1

ทำไมต้องคนนี้อ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/JaturonKam1

เพราะ the คือการชี้เฉพาะเจาะจงครับ ลองหาดูในการใช้เดอะ อะครับ


https://www.duolingo.com/profile/Aoy372589

ออกเสียง eats ไม่ถูกซักที


https://www.duolingo.com/profile/Q5FC15

ก็พิมถูกอยู่นะ


https://www.duolingo.com/profile/suy932263

กำ!! ลืมว่ะ55555


https://www.duolingo.com/profile/batmaster1

ผู้หญิงกินแอปเปิล


https://www.duolingo.com/profile/a92R2

ผู้หญิงกินแอปเปิ้ล


https://www.duolingo.com/profile/ArisaraCho3

เราตอบถูกแล้ว แต่แอปให้ผิด ;-;


https://www.duolingo.com/profile/sompornEva

ก็ตอบถูกอยู่นะ


https://www.duolingo.com/profile/tar520024

ทำไมเป็นtheอ่ะ ไม่ใช่anหรอ;-;


https://www.duolingo.com/profile/pcNt16

แอปโป้ว กนือ แอปเพิ้ล หรือ แอปโพว หรือ แอปเปิ่ล


https://www.duolingo.com/profile/sompornEva

สับสนคำนี้, the women eats the apple


https://www.duolingo.com/profile/BremenLala

กินแอปเปิ้ลทำไมต้องใช้ eats ด้วย​ eat ธรรมดาไม่ใช่เหรอ


https://www.duolingo.com/profile/TarineeAuy

The woman คือผู้หญิงคนเดียว ประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องเติมsค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/TenTenKlin

พิมพ์ผิดไปสองตัวเอง รอแก้ใหม่ตั้งนาน


https://www.duolingo.com/profile/Themoon769475

พิมพ์​ถูกนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย