"Thewomaneatstheapple."

แปลว่า:ผู้หญิงคนนี้กินแอปเปิ้ลลูกนี้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AorZa1

ทำไมต้องคนนี้อ่ะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JaturonKam1

เพราะ the คือการชี้เฉพาะเจาะจงครับ ลองหาดูในการใช้เดอะ อะครับ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Aoy372589

ออกเสียง eats ไม่ถูกซักที

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/batmaster1

ผู้หญิงกินแอปเปิล

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/a92R2

ผู้หญิงกินแอปเปิ้ล

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/suy932263

กำ!! ลืมว่ะ55555

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย