Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The woman eats the apple."

แปลว่า:ผู้หญิงคนนี้กินแอปเปิ้ลลูกนี้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AorZa1

ทำไมต้องคนนี้อ่ะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JaturonKam1

เพราะ the คือการชี้เฉพาะเจาะจงครับ ลองหาดูในการใช้เดอะ อะครับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Aoy372589

ออกเสียง eats ไม่ถูกซักที

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/batmaster1

ผู้หญิงกินแอปเปิล

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/a92R2

ผู้หญิงกินแอปเปิ้ล

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/suy932263

กำ!! ลืมว่ะ55555

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา