"They make breakfast."

แปลว่า:พวกเขาทำอาหารเช้า

May 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PiggyGoy

They = พวกเขา she =เธอ


https://www.duolingo.com/profile/KOPEITBKPX

พิมพ์ถูกแล้วแต่​ไม่​ผ่าน ทำไงดี


https://www.duolingo.com/profile/Jinunn

แอดมินพิมพ์ "สระอำ" ยังไงเหรอคะ ทำไมแจ้งว่าพิมพ์ผิดตลอดเลย


https://www.duolingo.com/profile/HMsK7

แก้ไขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Parewa1

พิมพ์ถูกแล้วแต่กับผิด


https://www.duolingo.com/profile/fonthapana

คุณไม่มีสระ า ให้ฉันค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/NounSuwong

ถูกแล้วอะ


https://www.duolingo.com/profile/tatcha4

พวกเขา ไม่ใช่เค้า


https://www.duolingo.com/profile/Hathaichan9

มีตัวเลือก ร แค่ตัวเดียว แต่ต้องใช้ ร 2 ตัวนะคะ แก้ไขด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/sopon1999

ร ผมหาย


https://www.duolingo.com/profile/vVyP5

พิมพ์ถูกแต่ผิด


https://www.duolingo.com/profile/vVyP5

ตอบถูกแล้วแต่บอกว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/ivy640097

ตอบถูกทำไมว่าผิด..ตอบเหมือนเฉลยเลยทำไมว่าผิดงงงง


https://www.duolingo.com/profile/ivy640097

ตอบเหมือนเฉลยว่าผิดไปต่อไม่ได้เลิกเรียนแระรอแก้ไขแล้วค่อยกลับมาเรียนค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/KongJokoho

ตอบว่าเธอทำอาหารเช้าจะผ่านนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/ParichatJi2

พวกเขาทำอาหารเช้า ตรงทุกตัวแต่ผิด งือ~


https://www.duolingo.com/profile/PeacePeteS

งงผิดได้ไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน