"ทำไม เพราะ"

แปลว่า:Why? Because!

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KhanWong

In the test there is NO space between ทำไม and เพราะ, which means the meaning can be 'why is (I'm assuming here) [the music / melody] sound pleasing?' Additionally, the word เพราะ doesn't quite mean 'because!' in this case.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย