Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ai có quyền lực?"

Dịch:Who has the power?

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NcsMnP

The king has the power,but king like money so much King will kill village...

1 năm trước