Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"The dogs' food"

Μετάφραση:Το φαγητό των σκύλων

πριν από 1 χρόνο

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/Gyatharin

the dogs' food σημαίνει το φαγητό των σκύλων, ενώ the dog's food σημαίνει το φαγητό του σκύλου. Το ένα είναι πληθυντικός και το άλλο ενικός αντίστοιχα.Όταν μία λέξη τελειώνει σε s, όπως το "dogs", τότε δεν προσθέτουν κι άλλο ένα s προσθέτουν μόνο την απόστροφο για να δηλώσουν τη κτήση.

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/GeorgiosP3

Ποια είναι διαφορά του 'the dogs' food από το 'the dog's food';

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/MargaritaK464007

των σκύλων οι τροφή, δεν είναι σωστό;

πριν από 2 μήνες

https://www.duolingo.com/vasi4907

Οι σκυλοτροφές είναι σωστό;

πριν από 2 εβδομάδες