"The boy eats his apple."

แปลว่า:เด็กผู้ชายกินแอปเปิ้ลของเขา

May 23, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/numrin1

ไม่ได้ลืมนะถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/Music665907

เหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/sana794325

ฉันทำถูกเเล้วน่ะค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/warunyafil

แปลว่าอะไรคะ


https://www.duolingo.com/profile/BirdyCoco1

งงจัง เค้าก้ทำถูกเเลเวน๊า


https://www.duolingo.com/profile/SapurohDer

ทำถูกแล้ว!!


https://www.duolingo.com/profile/bow968407

เราทำถูกเเล้ว


https://www.duolingo.com/profile/Amm_656

งงทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/Annie349763

งงมากแม่ ฉันพิมพ์อะไรผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย