"My dog is white."

แปลว่า:หมาของฉันสีขาว

May 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SupaBekapp

หมาหรือสุนัข ความหมายเดียวกัน


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

ช่วยแก้ไขคำตอบด้วยครับ


https://www.duolingo.com/profile/Mr.Nissorn

ประสาทจะกิน


https://www.duolingo.com/profile/JorayuthMo

ตอบ​หมาของฉันสีขาว​ ทำไมผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน