"She speaks English."

แปลว่า:เธอพูดภาษาอังกฤษ

May 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/munchiess1

เธอพูดอังกฤษ ก็ได้ไม่ใช่หรอค่ะ ?


https://www.duolingo.com/profile/Nittaya283288

ต้องพิมพ์​ว่าไง, เธอพูด​ภาษาอังกฤษ​


https://www.duolingo.com/profile/vnSS15

เว้นวรรคก็ผิด?


https://www.duolingo.com/profile/ThipnareeS

ผิดตรงไหนว่ะ mann


https://www.duolingo.com/profile/sun132429

น่าจะมีการให้แก้คำที่ใส่ผิด


https://www.duolingo.com/profile/NCHV8

ถูกแล้วอะห่า


https://www.duolingo.com/profile/Lcgv10

ถูก​แล้ว​ เหมือนเฉลย​ แต่​ทำไมยังผิดค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย