"We pay the man."

แปลว่า:พวกเราจ่ายเงินผู้ชาย

May 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Few19

พวกเราจ่ายเงินให้ผู้ชายคนนั้น

May 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ch.15

ฟังไม่ออก 55

June 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NamuhnonSi

พวกเราจ่ายเงินผู้ชาย? ต้องการสื่อถึงอะไรหรอคะ?

October 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/AunzZomebi

Buy the man. มั้งคนับ 55555

October 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/inthava2

443

April 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/JayKitti1

Pay กับ play หือๆ

July 16, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ggift5

อิหยังว่ะ!!!

July 26, 2019

https://www.duolingo.com/profile/fun294597

ข้อนี้จะบอกอะไรเราหรือเปล่า

August 3, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย