"We pay the man."

แปลว่า:พวกเราจ่ายเงินผู้ชาย

May 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pinyo423635

ข้อนี้คิดดีไม่ได้จริงๆ 55555


https://www.duolingo.com/profile/Few19

พวกเราจ่ายเงินให้ผู้ชายคนนั้น


https://www.duolingo.com/profile/NamuhnonSi

พวกเราจ่ายเงินผู้ชาย? ต้องการสื่อถึงอะไรหรอคะ?


https://www.duolingo.com/profile/AunzZomebi

Buy the man. มั้งคนับ 55555


https://www.duolingo.com/profile/fun294597

ข้อนี้จะบอกอะไรเราหรือเปล่า


https://www.duolingo.com/profile/Pick563466

เห้อออ พวกเราจ่ายเงินผู้ชาย เน้ออออ


https://www.duolingo.com/profile/ch.15

ฟังไม่ออก 55


https://www.duolingo.com/profile/JayKitti1

Pay กับ play หือๆ


https://www.duolingo.com/profile/May491711

Pay จ่ายเงิน Play เล่น


https://www.duolingo.com/profile/ggift5

อิหยังว่ะ!!!


https://www.duolingo.com/profile/Pedpakking

"พวกเราจ่ายเงินให้ผู้ชาย" ควรจะได้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย