"I drink coffee after dinner."

แปลว่า:ฉันดื่มกาแฟหลังกินข้าวเย็น

May 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MahaSiri

ฉันดื่มกาแฟหลังอาหารเย็น ตอบอย่างนี้ก็ได้ตามสำนวนภาษาไทย


https://www.duolingo.com/profile/sasin.tien

ฉันดื่มกาแฟหลังอาหารเย็น ... สำนวนไทยใช้แบบนี้ก็ได้ครับ


https://www.duolingo.com/profile/Bokau9

ฉันดื่มกาแฟหลังทานมื้อค่ำ ก็ได้ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Torranit

ฉันดื่มกาแฟหลังอาหารเย็นมันผิดตรงไหน ภาษาไทยพูดแบบนี้ก็ได้


https://www.duolingo.com/profile/Somire

ฉันดื่มกาแฟหลังจากรับประทานอาหารเย็น ก็ถูกนะคะ :)


https://www.duolingo.com/profile/BowSomsiri

ก็ตอบถูกแล้วนะคะ ไม่ผิดเลย


https://www.duolingo.com/profile/Game353308

เป็นทุกข้อที่พิมพ์ภาษาไทยหรือเปล่าคัช เพราะตอนนี้เป็นเหมือนกันไม่แน่ใจว่ามือถือมีปัญหาหรือเปล่า เลยลองเปลี่ยนใช้อีกเครื่องดูทำได้ปกติในมือถืออีกเครื่องคัช


https://www.duolingo.com/profile/Game353308

ตอบผิดเฉพาะข้อที่พิมพ์ภาษาไทยหรือเปล่าคัช เพราะเคยเป็นอยู่ ลองใช้อีกเครื่องปกติเลย


https://www.duolingo.com/profile/JtJijee

ตอบถูกแล้วแต่ให้ผิดอ่าา งงมากค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Pete279990

I drink coffee after dinner =ฉันดื่มกาเเฟหลังข้าวเย็น I drink coffee after eat dinner = ฉันดื่มกาเเฟหลังกินข้าวเย็น


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

ฉันดื่มกาแฟหลังอาหารเย็น ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/ByNamKhang

ฉันดื่มกาแฟหลังทานมื้อเย็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย