https://www.duolingo.com/hello_i_am_mo

เธออ่านหนังสือให้พวกเราฟัง

ฉันตอบ : she reads the newspaper to us เเต่คำตอบบอกว่าตอบผิด คำตอบที่ถูกคือ she reads the newspaper the us และเมื่อมาถึงช่วงคำถาม (ทำเครื่องหมายคำแปลที่ถูกต้องทั้งหมด) สามารถตอบได้ทั้งสองอย่าง อยากทราบว่าทั้ง 2 ประโยคต่างกันอย่างไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PaulB_TO

she reads the newspaper the us ไม่ถูกไวย์กรณ์ครับ ต้องเป็น the newspaper to us

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

Hmm, if duolingo said the correct answer was "she reads the newspaper the us", then duolingo was wrong on that occasion.

คำตอบของคุณ (she reads the newspaper to us) ถูกต้องนะครับ คำตอบของ Duolingo ผิดในครั้งนี้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ภาษาแค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย