"เด็กผู้ชายหลายคนอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง"

แปลว่า:The boys read a newspaper.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SweetyWan

ถ้าเรียนผ่านแอปจะไม่เห็นสระหรือวรรณยุกต์เลยค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TanJAGUAR

The boys ดันไปใส่ The children

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย