"แมววิ่ง"

แปลว่า:The cats run.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Panu.
Panu.
  • 14
  • 12
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

The cat runs

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/zoine1

มั่วใหญ่แระ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nucharee5

ทำไมcatเติมs???

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย