Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"แมววิ่ง"

แปลว่า:The cats run.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Panu.
Panu.
  • 12
  • 11
  • 2
  • 4

The cat runs

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/zoine1

มั่วใหญ่แระ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา