Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I live in a small town."

Dịch:Tôi sống ở một thị trấn nhỏ.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MnhHng272471

i live in a small town :)

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/phonglqdo
phonglqdo
  • 18
  • 4
  • 2
  • 2
  • 2

Mình có thể dịch là : "Tôi sống ở một khu phố nhỏ" được không?

1 năm trước