"Iliveinasmalltown."

Dịch:Tôi sống ở một thị trấn nhỏ.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MnhHng272471

i live in a small town :)

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/phonglqdo
phonglqdo
  • 18
  • 4
  • 2
  • 2
  • 2

Mình có thể dịch là : "Tôi sống ở một khu phố nhỏ" được không?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.