Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"กางเกงของพวกคุณ"

แปลว่า:Your pants

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Moonlight906435

แล้วใส่พวกทำไม??

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChotirothN

ผิดตรง พวก

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา